skip to Main Content

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Onze doelstellingen zijn:

Stimuleren van hergebruik van goederen en grondstoffen
Bevorderen van een schoner milieu, het tegengaan van verspilling van grondstoffen en bestrijding van afval
Kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder het bieden van werkervaringsplaatsen, reintegrateplaatsen, stageplaatsen en dagbestedingsplaatsen
Motiveren, begeleiden en scholen van werknemers en vrijwilligers
Stimuleren en (financieel) ondersteunen van duurzame en maatschappelijke activiteiten van inwoners en organisaties in Soest en directe omgeving.

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, onze officiële naam, is een stichting zonder winstoogmerk. Wij zijn opgericht om herbruikbare goederen in te zamelen, te scheiden, te recyclen en/of te verkopen in onze winkel. Dankzij de opbrengst uit onze kringloopwinkel kunnen wij zelfstandig voortbestaan. Wij kunnen daardoor ook werkervaring en ontwikkeling bieden aan werklozen, vrijwilligers, stagiairs en mensen met een beperking. Jaarlijks ondersteunen wij lokale goede doelen met goederen of financiële middelen.

Stichting Kringloop Spullenhulp heeft in 2014 de ANBI status verkregen.

Onze stichting wordt bestuurd door zes bestuursleden. De dagelijkse leiding is in handen van onze bedrijfsleider.

Directeur: Bert de Wilde
Hoofd Winkel: Monique Pluntke
Hoofd Magazijn: Luciën Schmidt

Back To Top